Individuele coaching via SOFIE

Voor wie

Voor medewerkers van de Gemeente Rotterdam die

– Zelfkennis en zelfvertrouwen willen vergroten.
– Vaardigheden willen aanleren of aanscherpen.
– Structuur willen aanbrengen in nieuwe verantwoordelijkheden.
– Behoefte hebben aan een kritisch klankbord.
↓↓↓

Wat het inhoudt

6 individuele sessies van anderhalf uur, waarin in 100% vertrouwelijkheid en veiligheid wordt toegewerkt naar concrete SMART- doelen.

Waarom

Omdat alles om je heen volop in verandering is (geweest). Hierdoor kun je het gevoel hebben onvoldoende tot je recht te komen. Het ontbreekt je misschien aan vitale energie. Je bent het zicht op jezelf en je kwaliteiten kwijtgeraakt.

Wat het oplevert

 • Een actieplan om je persoonlijke effectiviteit te vergroten.
 • Meer rust en overzicht in plaats van energieverlies.
 • Constructievere denkpatronen.
 • Structuur en overzicht.

 

‘Je merkt meteen dat je al 10 jaar ervaring hebt met coaching voor medewerkers van de gemeente. Dat scheelt een hoop uitleg. Ook heb je alle veranderingen vanaf de zijlijn meegemaakt, waardoor je direct kunt plaatsen wat er gebeurt.’

‘Door jouw verhaal over gezonde systemen begrijp ik beter wat er om me heen gebeurt. Ik betrek problemen minder op mezelf en erger me ook veel minder.’

‘De coachingsggesprekken hebben ook een positieve uitwerking op de manier waarop ik in het teamoverleg zit. Ik weet nu meer wat ik wil en laat mezelf nu veel meer horen en voel me daar goed bij. Het lijkt ook wel alsof ik weer meer plezier met mijn collega’s heb.’

‘Ik waardeer haar bijdrage als erg hoog. Mariëlle weet binnen de kortste keren precies de kern van het probleem te benoemen. We gaan dan ook elke sessie voortvarend aan de slag.’

 

Werkwijze

In een kennismakingsgesprek wordt bekeken welk vraagstuk precies bij je speelt en licht ik mijn werkwijze toe. Als het ‘klikt’ wordt een coachplan opgesteld wat als werkdocument in de coaching wordt gebruikt.

Zes sessies van anderhalf uur vinden plaats. Deze zijn vaak afdoende om je issue aan te pakken en verandering te bewerkstelligen. Mocht er verlenging nodig zijn dan is dat vaak mogelijk. We beginnen met wekelijkse sessies. Daarna neemt de frequentie af.

Tijdens de coaching wordt voortdurend gekeken naar wat bij jou goed werkt. En wat niet. Ik maak daarbij gebruik van uiteenlopende methodieken zoals onder meer:

 • Inzichtgevende, reflectieve gesprekken en theoretisch kader.
 • Irreële, ondermijnende gedachten en belemmerende overtuigingen worden omgebogen tot ondersteunende gedachten en constructieve overtuigingen.
 • Oplossingsgerichte benadering.
 • ‘Focussen’ op lichamelijke gewaarwordingen.
 • Miniopstellingen.
 • Dilemmacoaching.
 • Eigen verantwoordelijkheid/ eigenaarschap versus slachtofferschap.
 • Persoonlijkheidsvragenlijst EPPS om behoeftes, drijfveren en motieven vast te stellen.
 • Krachtenveldanalyse.
 • Kernkwaliteiten.
 • ‘Huiswerk’ en oefenopdrachten worden vaak meegegeven.

 

Na afloop van de coaching krijg je een lijst met persoonlijke ‘ankerpunten’ mee. Deze lijst helpt je om maanden, zelfs jaren na afloop van de coaching het nieuwe gedrag te borgen. De ‘ankerpunten’ voorkomen dat je eventueel afglijdt naar oude gedragspatronen.

Belangrijk Je kunt rechtstreeks deze coaching via SOFIE boeken wanneer je leidinggevende hiermee akkoord gaat. Het betekent namelijk dat deze de kosten voor je coaching op zich wil nemen.

Informatie en aanmelding voor kennismakingsgesprek

Je kunt bellen – 06 23265886 – of per e-mail contact opnemen.

Print Friendly, PDF & Email