Herstelcoaching

Voor wie

Herstelcoaching is bedoeld voor mensen die een ongeval hebben gehad en van wie het leven – meestal ook dat van het gezin- overhoop ligt. Verzekeraars, letselschade-experts, arbeidsdeskundigen en juristen hebben de regie in handen. Het leven is zo ingewikkeld geworden dat iemand vast komt te zitten in een negatieve spiraal. Herstelcoaching biedt hulp om die negatieve spiraal te doorbreken en de blik weer op de toekomst te richten. ↓↓↓

 

Wat het inhoudt

In 8 tot 10 individuele coachsessies (waar de partner desgewenst ook welkom is) wordt het leven langzaam aan weer op orde gebracht. Nare ervaringen die met het ongeval te maken hebben worden op een milde, rustige manier verwerkt waardoor weer lucht en ruimte ontstaat. Hierdoor krijgen mensen weer greep op zichzelf en op de toekomst.

Waarom

De kans bestaat dat iemand – door alle narigheid – blijft hangen in slachtofferschap. Dat betekent dat boosheid, energieverlies, frustratie en onmacht de overhand blijven houden. Door herstelcoaching kan iemand weer zelf de regie gaan nemen en weer in zijn of haar kracht komen.

Wat herstelcoaching oplevert

 • Perspectief en nieuwe doelen in het leven
 • Energie en positiviteit om alle onvrijwillige veranderingen te accepteren
 • Vertrouwen in zichzelf en de nieuwe toekomst
 • Zicht op sterke kanten en kwaliteiten

 

‘Na het ongeval was ik altijd boos en gaf ik iedereen de schuld. Ik kon maar niet accepteren wat me was overkomen. Door onze gesprekken kijk ik op een andere manier tegen mijn situatie aan. Ik wilde daar eerst niet aan maar ineens was ik een soort “brug ” over. Nu heb ik veel meer rust.’

‘Je hebt me lucht gegeven zodat ik weer vrij kan ademen en nuchter kan nadenken. Klinkt zweverig misschien , maar het is echt zo. Ook merk ik dat ik veel meer kan dan ik dacht. Ik werk weer aan mijn toekomst en voel me sterk!’

‘Ik voel me geen slachtoffer meer. Door de coaching heb ik geleerd mijn eigen verantwoordelijkheid te nemen en in actie te komen. Dat werkt veel beter.’

‘Ik maakte geen plan , ik deed gewoon. Dat is nu wel anders. Ik weet nu wat ik wil. Voordat ik met iemand in gesprek ga bereid ik me voor en laat ik me niet afschepen met een half antwoord of onduidelijkheid. Dat levert me heel veel op.’

 

Werkwijze Herstelcoaching

In een vrijblijvend kennismakingsgesprek wordt bekeken wat er precies speelt. Ook wordt vastgesteld of het ‘klikt’ en vertel ik meer over mijn werkwijze. Bij dit kennismakingsgesprek is de partner desgewenst ook van harte welkom. Vaak is ook de belangenbehartiger aanwezig (letselschade-expert, arbeidsdeskundige).

Vertrouwelijkheid en geheimhouding worden in alle sessies gewaarborgd, aangezien ik werk volgens de beroepscode van de beroepsvereniging NOLOC. Dit houdt in dat geen informatie wordt gegeven aan derden, tenzij iemand daar nadrukkelijk toestemming voor geeft.

Er worden 8 coachsessies en 2 nazorgsessies afgesproken. We beginnen met wekelijkse bijeenkomsten die een uur of anderhalf uur duren. Daarna neemt de frequentie af. Na 4 of 5 sessies vindt opnieuw een driegesprek met de belangenbehartiger plaats om de voortgang te bespreken.

Er wordt gebruik gemaakt van uiteenlopende methodieken zoals:

 • Inzicht gevende gesprekken
 • Oefenen van communicatieve vaardigheden
 • Oplossingsgericht coachen
 • Rouwverwerking
 • ‘Focussen’ op lichamelijke gewaarwordingen
 • Slachtofferschap versus eigenaarschap/eigen verantwoordelijkheid (dramadriehoek)
 • Ondermijnende aannames en belemmerende overtuigingen worden omgebogen tot ondersteunende gedachten en constructieve overtuigingen
 • Persoonlijkheidsvragenlijst om behoeftes, drijfveren en motieven vast te stellen
 • Loopbaaninstrumenten om basale loopbaanvragen te kunnen beantwoorden
 • ‘Huiswerk’ en oefenopdrachten worden meegegeven

Informatie en aanmelding

Je kunt bellen – 06 23265886 – of per e-mail contact opnemen.

 

Print Friendly, PDF & Email